Steg 1: Ordna bostad

Det går inte att flytta utan att ha en bostad att flytta till, så först och främst måste du lista ut var du kan tänka dig att bo, samt i vilken typ av bostad. En viktig faktor är om du vill köpa bostad eller hyra bostad. Det gör skillnad i hur mycket pengar som behövs, hur bunden du blir till bostaden, hur mycket underhåll som behövs, samt hur många rättigheter och skyldigheter du har. De huvudsakliga typerna av boenden är:

  • Egen fastighet (t.ex. villa eller radhus)
  • Bostadsrätt (t.ex. lägenhet i en bostadsförening)
  • Hyresrätt (t.ex. en lägenhet som hyrs i första eller andra hand)
  • Inneboende (t.ex. ett rum i ett hus eller i en lägenhet)

Egen fastighet

Om du köper ett hus, radhus eller en lägenhet som inte förvaltas av en bostadsrättsförening så har du köp en egen fastighet. Det finns många för- och nackdelar med att egen fastighet i jämförelse med hyres- eller bostadsrätt, så det gäller att veta vad man ger sig in på. Å ena sidan slipper du betala månadshyra, men å andra sidan måste du betala diverse avgifter, skatter, samt alla kostnader för drift och underhåll.

När du först köper huset så tar du med största sannolikhet ett lån för att finansiera köpet. Därtill måste du ha lagfart (ägarbevis från Lantmäteriet) och pantbrev (långivarens säkerhet). Andra avgifter som en husägare kan/kommer få betala är exempelvis fastighetsavgift (tidigare kallat fastighetsskatt), tomträttsavgäld (om tomten inte är friköpt), villaförsäkring, sophämtningsavgift, kostander för värme, vatten/avlopp, samt ränta och amortering på lånet.

Viktiga länkar:

Bostadsrätt

Till skillnad från en egen fastighet så äger man inte själva bostaden i en bostadsrättsförening, utan istället rättigheten att nyttja bostaden mot en årsavgift, som oftast betalas per månad. Det är alltså föreningen som äger bostaden och du som bostadsrättshavare är medlem i föreningen. Det finns särskilda villkor för medlemmarna, som måste följas för att få behålla rätten.

Om du ska ”sälja” en bostadsrätt så kallas det istället för överlåtelse, eftersom du inte äger bostadsrätten. Bostadsrättsföreningen måste godkänna ”köparen”, som kan nekas på grund av en otillräcklig ekonomi.

Hyresrätt

En hyresrätt är helt enkelt en bostad (eller lokal) som man hyr av en hyresvärd, oftast månadsvis. Exakt vad som ingår i hyran beror på hyresvärden, men det brukar vara driftkostnader, underhåll, finansieringskostnader räntor, fastighetsägarens vinst, intäktsbortfall och fastighetsskatt. I vissa fall ingår exempelvis värme, varmvatten, sophämtning och dylikt, men inte hushållsel.

Hyreskostnader i Sverige följer hyreslagen. Det innebär bland annat att man inte får ta ut hur mycket som helst i hyra, utan att man får hyra ut till bruksvärdeshyra. Den beräknas utifrån hyresrättens standard och utrustning, i så väl bostaden som i gemensamma utrymmen, till exempel tvättstugor, gårdar, trapphus, etc. Dessutom kan läget, kommunikationsmöjligheter och närheten till butiker, skolor, med mera räknas in. Hyresgästföreningen förhandlar om hyran för kollektiva avtal och berör cirka 90% av hyreslägenheterna i Sverige. Läs gärna mer om deras förhandlingsprocess.

Att hyra i andra hand innebär att hyresvärden hyr bostaden av en tredje part. Med andra ord så hyr man av en hyresgäst. Den som hyr ut bostaden i andra hand måste få tillstånd av den ursprungliga hyresvärden, eller hyresnämnden, vilket kan kräva särskilda förhållanden för att godkännas. Det kan exempelvis vara arbete eller studier på en annan ort, sjukdom eller provboende med en sambo. För bostadsrätter måste uthyraren få tillstånd av bostadsrättsföreningen, vars stadgar ska ange hur det går till. Det är fortfarande förstahandshyresgästens ansvar att hyran betalas i tid och att andrahandshyresgästen sköter sig.

Viktiga länkar:

Inneboende

Att vara inneboende innebär att man endast hyr en del av en bostad, till exempel ett sovrum. Till skillnad från andrahandshyra så behövs det inget tillstånd från hyresvärden för att hyra ut ett rum till inneboende, så länge den inneboende inte ska använda lägenheten självständigt. Det är betydligt vanligare med rumskamrater i andra länder än i Sverige, men det går ändå att hitta möjligheter att hyra ett rum. Det viktiga att komma överens om är vad som ingår i hyran, hur ni sköter städning, disk och eventuella delade resurser, så som mat, tvättmedel, etc.

Finansiering

Det kan kosta en hel del att flytta, vare sig man köper eller hyr sin nya bostad. Du kanske behöver ta hjälp av en flyttfirma, betala förskott på hyran, köpa nya möbler och så vidare. Spara ihop så mycket som du kan och hinner innan flytten, så att du inte hamnar i trubbel senare.

Om du ska köpa bostaden så måste du ha en kontantinsats på minst 15% av bostadspriset. För att finansiera resten så finns det förmånliga bolån att ansöka om, som har en lägre ränta än de flesta andra typer av lån, eftersom man har bostaden som säkerhet och en väldigt lång bindningstid. Det går att ta ett privatlån för att täcka kontantinsatsen om man inte har tid att spara till den.

Allmänna tips

Se till att du har koll på vad som gäller, oavsett vilken typ av boende du flyttar till. Se till att alla avtal och överenskommelser är rättvisa (samt följs). Inspektera bostaden innan du flyttar in – även om du bara ska hyra, så du inte möts av några otrevliga överraskningar. Ta hjälp när det behövs, till exempel av en besiktningsman, mäklare, advokat, eller rådgivare.